SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi članovima programe pomoću kojih mogu da steknu nova znanja i primene ih u praksi!

Novosti - Programi obuka laboratorija SCEE

Program obuke za srednjoškolce iz POVRŠINSKOG GREJANJA I HLAĐENJA
30.01.2017.

Program obuke za srednjoškolce iz POVRŠINSKOG GREJANJA I HLAĐENJA

Program obuke Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost ima zadatak da osposobi posvećene srednjoškolce da koriste sistem površinskog grejanja i hlađenja firme Harreither.

Kroz obuku o površinskom grejanju i hlađenju Srpski Centar za Energetsku Efikasnost nudi srednjoškolcima da nauče sledeće:
1.Skraćeni oblik izračunavanja toplotnih gubitaka i dobitaka
2.Pravilno korišćenje tablica sa kapacitetima grejnih i rashladnih panela
3.Crtanje instalacije za grejanje podnog i zidnog grejanja
4.Izračunavanje instalacije za podno i zidno grejanje i hlađenje
5.Način ugradnje instalacije za grejanje i hlađenje
6.Skraćeno izračunavanje i izbor izvora toplotne energije
7.Način ugradnje toplotne pumpe
8.Merenje toplotne i rashladne energije
9.Način korišćenja SKADE za daljinsko očitavanje kalorimetra

Ako ste zainteresovani da pohađate program obuke o površinskom grejanju i hlađenju, pošaljite nam CV i motivaciono pismo na office@scee.rs .

 

Galerija