SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi članovima programe pomoću kojih mogu da steknu nova znanja i primene ih u praksi!

Novosti - Predavanja

PROF.DR MAJA TODOROVIĆ, DOC. DR TAMARA BAJC  I STUDENTI DRUGE GODINE MASTER STUDIJA  POSETILI SU SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST DANA 27.12.2018. GODINE.
27.12.2018.

PROF.DR MAJA TODOROVIĆ, DOC. DR TAMARA BAJC I STUDENTI DRUGE GODINE MASTER STUDIJA POSETILI SU SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST DANA 27.12.2018. GODINE.

SCEE UGOSTIO:

·         STUDENTE DRUGE GODINE MASTER STUDIJA MAŠINSKOG FAKULTETA TERMOTEHNIČKOG SMERA IZ BEOGRADA,

·         DOC. TAMARU BAJC

·         PROF. DR. MAJU TODOROVIC

STUDENTE I PROFESORE PRIMILI SU I UGOSTILI INŽENJERI IVAN MILOVANOVIĆ I MILAN KEKIĆ, STIPENDISTA DRUGE GODINE MASTER STUDIJA FIRME IGUMANOV DANILO STOJANOVIĆ I OSNIVAČ SCEE ZORAN ANDREJEVIĆ.

IVAN JE PREDSTAVLJAJUĆI LABORATORIJE ZA VODENU PARU I PANELNO GREJANJE I HLAĐENJE PONUDIO KATEDRI ZA TERMOTEHNIKU SARADNJU ZA STUDENSKU PRAKSU I IZRADU MASTER RADA

MILAN JE AFIRMATIVNO PREDSTAVIO PROGRAM PANELNOG GREJANJA I HLAĐENJA FIRME HARAJTER IZ AUSTRIJE , INAČE PARTNERA FIRME IGUMANOV.

O AUTOMATSKOG UPRAVLJANJU PANELNOG GREJANJA I HLAĐENJA STUDENTIMA GOVORIO JE DANILO, DANILO JE  INAČE MASTER STUDENT SMERA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA MAŠINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU.

STUDENTI SU SA PAŽNJOM ISPRATILI SVE TRI PREZENTACIJE I POKAZALI VELIKO INTERESOVANJE ZA CELOKUPNU INSTALACIJU PANELNOG GREJANJA I HLAĐENJA SRPSKOG CENTRA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST.

ZORAN JE POZDRAVIO  STUDENTE I PONUDIO IM OBUKU ZA PROJEKTANTE PANELNOG GREJANJA I HLAĐENJA, A MAJI I TAMARI SE ZAHVALIO ZA SVE STO ČINE DA SE BOLJE POVEZUJE FAKULTETSKO I PRIVREDNO OBRAZOVANJE.

Galerija