SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi članovima programe pomoću kojih mogu da steknu nova znanja i primene ih u praksi!

Novosti - Praksa

Studentska i srednjoškolska praksa u Srpskom Centru za Energetsku Efikasnost!
31.01.2017.

Studentska i srednjoškolska praksa u Srpskom Centru za Energetsku Efikasnost!

Srpski Centar za Energetsku Efikasnost svim zainteresovanim srednjoškolcima i studentima nudi prostor u kojem mogu da urade praktični deo stučnih i naučnih radova kao i mogućnost da svoja znanja upotpune praksom!

SCEE članovima srednjoškolskog i studentskog obrazovanja  nudi mogućnost da se detaljno upoznaju sa radom niskotemperaturnih sistema podnog i zidnog grejanja i hlađenja kao i sa načinima daljinskog upravljanja ovim sistemima. 
U  laboratoriji za vodenu paru, članovima SCEE studenskog obrazovanja nudimo detaljno upoznavanje sa armaturom  za paru i kondenzat,servisiranje istih kao i projektovanje efikasne instalacije za paru i kondenzat. 

Program za PRAKSU srednjoškolaca i studenata prilagodjavaćemo potrebama grupe.
Koristimo priliku da pozovemo sve srednje školama usmerenog obrazovanja i fakultetima inženjerske struke da nam se slobodno obrate sa zahtevima za realizaciju PRAKSE na mejl office@scee.rs.

 

Galerija