SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi članovima programe pomoću kojih mogu da steknu nova znanja i primene ih u praksi!

Novosti - Konkursi

STUDENTSKI IDEJNI/ANKETNI KONKURS
30.01.2017.

STUDENTSKI IDEJNI/ANKETNI KONKURS

Srpski centar za energetsku efikasnost  i Dunav osiguranje raspisuju
STUDENTSKI IDEJNI/ANKETNI KONKURS
za idejno rešenje revitalizacije i energetske sanacije
objekta odmarališta „Dunav“ na Zlatiboru
 
Javni konkurs za revitalizaciju i energetsku sanaciju objekta odmarališta Dunav na Zlatiboru. Objekat se nalazi u centralnoj zoni Zlatibora, u Rujanskoj ulici, u neposrednoj blizini Kraljevog trga i jezera. Objekat je renoviran u skorijem periodu tako što je postojeće stanje osveženo i privedeno nameni, bez analiziranja razvoja potencijala i unapređenja energetske efikasnosti.
 
Prvi deo zadatka se odnosi na sam postojeći objekat odmarališta. Potrebno je preispitati odnos između količine zajedničkih prostora, tehničkih prostora i smeštajnih kapaciteta sa ciljem povećavanja broja smeštajnih jedinica. Razmotriti mogućnost postavljanja lifta prema smeštajnim jedinicama a sa ciljem unapređenja kategorizacije odmarališta i promene statusa u hotel.
Postojeće stanje objekta ne zadovoljava aktuelnu zakonsku regulativu u pogledu energetske efikasnosti. Potrebno je unapređenje najmanje u kategoriju „C“ i to kroz inovativne načine za unapređenje ušteda energenata kao i revidiranje i unapređivanje izolacije objekta i HVAC sistema u objektu.
Drugi deo zadatka se odnosi na parcelu i prostor oko objekta i predstavlja anketni deo konkursa. Prostor oko objekta je travnata površina sa četinarskim zelenilom. Postoji mogućnost da se parceli pripoji prostor koji trenutno zauzima prvi susedni objekat u Rujanskoj ulici, na severoistočnom delu parcele.
Imajući to u vidu, potrebno je istražiti mogućnost proširenja kapaciteta budućeg hotela na neposredno okruženje postojećeg odmarališta. Trebalo bi istražiti prostorne i programske mogućnosti, vodeći računa o integraciji novog sadržaja sa postojećim načinima korišćenja objekata i prostora oko njega, kao i o svim urbanističkim parametrima, kako bi se izbegla preterana izgrađenost navedenog prostora, a obezbedila maksimalna integrisanost novih sadržaja u sadašnju urbanu matricu i interakciju sa postojećim sadržajima.
Svi novoprojektovani sadržaji treba da ispunjavaju minimalno kategoriju „C“ energetske efikasnosti.
 
1. Učesnici konkursa
Na konkursu mogu učestvovati isključivo studenti III godine OAS i studenti MAS Arhitektonskog fakulteta (individualno ili u formiranim timovima) i završnih godina mašinskih, inženjerskih i tehničkih fakulteta.
2. Uslovi i način preuzimanja konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija će biti dostupna u digitalnom formatu. Kandidati se prijavljuju slanjem e-mail-a na adresu dunav.konkurs@gmail.com. U e-mail-u treba naznačiti sve članove tima i fakultet sa koga dolaze kandidati. Kandidati će dobiti povratnu poruku sa potvrdom registracije i uputstvom za dolazak na prezentaciju konkursa u prostorijama Srpskog centra za energetsku efikasnost kao i uputstvom za preuzimanje dokumentacije.
Ako niste oformili tim, možete se priključiti nekom od timova koji će biti formirani prilikom prezentacije konkursa u prostorijama Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost
3. Kriterijumi žirija koji će biti primenjeni pri ocenjivanju radova
Žiri će sve pristigle radove vrednovati prema sledećim kriterijumima:
• Koncept rešenja
• Unapređenje postojeće funkcije
• Kvalitet i funkcionalnost oblikovnog rešenja
• Kvalitet i inovativnost rešenja energetske efikasnosti.
4. Vrsta i visina nagrada
• Prva nagrada – 50.000 dinara
• Druga nagrada – 30.000 dinara
• Treća nagrada – 20.000 dinara
5. Važni datumi
• Početak konkursnog roka/datum oglašavanja konkursa je 01. decembar 2016.
• Prijavljivanje kandidata do 15. decembra 2016.
• Prezentacija konkursa je 17. decembra 2016.
• Organizovani obilazak lokacije je 18. decembra 2016.
• Postavljanje pitanja je do 20. decembra 2016. na e-mail adresu dunav.konkurs@gmail.com. Svi kandidati će dobiti pitanja sa odgovorima.
• Predaja konkursnih radova je 2.februara 2017. od 12 do 15h u prostorijama Srpskog centra za energetsku efikasnost.
 Za dodatne informacije o konkursu pogledajte prezentaciju  https://www.youtube.com/watch?v=uJ816-e62QE i kontaktirajte nas mailom na office@scee.rs
 

Galerija